Tällaiset ovat BB:n säännöt – Big Brother voi muuttaa sääntöjä milloin tahansa!

Big Brotherin säännöt ovat hyvin yksinkertaiset. Tärkein sääntö on, että säännöt voivat muuttua.

BIG BROTHER TALON KYMMENEN KÄSKYÄ

  1. Tottele Big Brotheria.
  2. Pysy näkyvissä ja kuultavissa.  Piiloutuminen on kielletty.
  3. Älä koske kameroihin äläkä peitä mikrofoneja.
  4. Kaikki yritykset kommunikoida ulkomaailman kanssa on kielletty.
  5. Väkivaltainen käytös sekä kaikenlainen hyökkäys sukupuolta, vähemmistöryhmää, etnistä ryhmää tai uskontoa kohtaan on ehdottomasti kielletty.
  6. Päiväkirjahuoneessa puhutuista asioista kertominen muille asukkaille on kiellettyä, ellei Big Brother toisin lupaa tai määrää.
  7. Asukkaat nimeävät toisiaan häätöäänestykseen. Nimeämisistä puhuminen päiväkirjahuoneen ulkopuolella on kielletty.
  8. Nimeämisiin liittyvä juonittelu on kielletty.
  9. Talon tai sen irtaimiston tahallinen vahingoittaminen on kielletty.
  10. Tuotannollisista asioista ja tuotannon henkilöistä puhuminen on kielletty.

Kaikissa tilanteissa viimeisen sanan sanoo Big Brother. Big Brother voi milloin tahansa tehdä kaikkiin sääntöihin muutoksia siitä etukäteen ilmoittamatta!

RUOKA & TALOUS 

Asukkaat saavat perusruokatarvikkeita varastohuoneesta. Ruokavarastoa täydennetään tarvittaessa, ja asukkaiden on pärjättävä sillä, mitä he saavat. Big Brother päättää, mitä tuotteita on tarjolla ja tarjontaa voidaan säännellä sen mukaan, miten asukkaat ovat suoriutuneet annetuista tehtävistä.

Asukkaat saavat mahdollisuuksia hankkia lisää ruokatarvikkeita, mikäli he onnistuvat erilaisissa Big Brotherin antamissa tehtävissä. Talon asukkaat tekevät ostoksensa Big Brother -talon kaupassa.

TEHTÄVÄT

Asukkaat saavat Big Brotherilta erilaisia tehtäviä, jotka heidän on suoritettava.

Asukkaat saavat postiluukun kautta kirjallista materiaalia, jossa kerrotaan tehtävistä yksityiskohtaisemmin.

Tehtävät ovat kaikille pääsääntöisesti pakollisia, eivätkä niiden säännöt ole neuvoteltavissa.

Big Brother arvioi, onko tehtävä suoritettu onnistuneesti.

PÄIVÄKIRJAHUONE 

Päiväkirjahuoneeseen on mentävä aina välittömästi Big Brotherin näin kuuluttaessa.

Päiväkirjahuoneeseen pääsyä voi myös pyytää itse. Jos asukas haluaa mennä päiväkirjahuoneeseen, hänen on soitettava oven vieressä olevaa ovikelloa. Huoneeseen saa mennä, kun Big Brother avaa oven. Asukkaan on tarkistettava, että ovi menee hänen perässään kiinni. Asukkaan on istuttava huoneessa olevalle tuolille. Asukkaan pitää odottaa, kunnes Big Brother antaa hänelle luvan puhua. Asukkaan on poistuttava, kun Big Brother antaa asukkaalle luvan poistua.

Big Brother ei aina välttämättä heti reagoi asukkaiden pyyntöön päästä päiväkirjahuoneeseen. Ovikelloa soittanut asukas voidaan kutsua myöhemmin päiväkirjahuoneeseen.

Päiväkirjahuoneeseen ei voi mennä silloin, kun siellä on joku toinen asukas, ellei Big Brother toisin ilmoita.

Kaikki päiväkirjahuoneen keskustelut Big Brotherin kanssa kuvataan ja nauhoitetaan, ja niitä voidaan näyttää katsojille.  Päiväkirjahuoneessa puhutuista asioista kertominen muille asukkaille on kiellettyä, ellei ole ohjeistettu.

NIMEÄMISET

Yksi asukkaiden vaativimmista tehtävistä Big Brother -talossa on toisten asukkaiden nimeäminen. Eniten nimeämispisteitä saaneet henkilöt joutuvat häätöäänestykseen, ja joku heistä poistetaan Big Brother -talosta katsojien antamien äänien perusteella.

Nimeämiset tapahtuvat päiväkirjahuoneessa.

Asukas nimeää lähtökohtaisesti aina kaksi asukasta. Ensimmäinen asukas, jonka hän nimeää, saa kaksi nimeämispistettä ja toinen yhden.

Kaksi pistettä annetaan siis sille asukkaalle, jonka nimeämispisteitä antava haluaa eniten lähtevän talosta. Yksi piste annetaan sille asukkaalle, jonka nimeämispisteitä antava haluaa toiseksi eniten lähtevän talosta.

Kaikkien on osallistuttava nimeämiseen ja asukkaan on joka nimeämistilaisuudessa perusteltava, miksi juuri näiden kahden on hänen mielestään lähdettävä pois Big Brother -talosta.

On tärkeää, että asukkaat harkitsevat perustelunsa tarkkaan molempien nimettyjen kohdalla ja ovat valmiita muotoilemaan mielipiteensä selkeästi päiväkirjahuoneessa. Ne asukkaat, joilla on eniten nimeämispisteitä, nimetään häätöäänestykseen. Asukas ei voi nimetä itseään eikä vetää häädettävistä pitkää tikkua tai arpoa heitä millään tavoin.

Asukas ei saa juonitella nimeämisiin liittyen. Nimeämisistä vihjailu tai niihin viittaaminen on myös kielletty.

Talon asukkaille kerrotaan myöhemmin, ketkä asukkaat on nimetty häätöäänestykseen.

Häätöäänestykseen on mahdollista joutua myös muilla tavoin kuten Big Brotherin antamien kilpailuiden ja tehtävien kautta.

ÄÄNESTYS 

Katsojat päättävät äänestämällä, kuka häätöäänestyksessä olevista asukkaista joutuu lähtemään talosta. Äänestyksessä mukana olevien asukkaiden täytyy pakata kaikki tavaransa valmiiksi ennen lähetystä mahdollista häätöä varten.